PREVENCINIS SPAUDAS

Prevencinis spaudas – tai viena tinkamiausių ir efektyviausių priemonių skatinti jūsų klientus ar skolininkus tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas ar prekes. Prevencinis spaudas informuoja, kad laiku su jumis neatsiskaičius ar tinkamai neįvykdžius prievolių, skolų administravimas bus patikėtas profesionalams – antstolio Virginijaus Kučinsko kontorai. 

Mūsų kontoros spaudas ant jūsų dokumentų skatins klientus ir partnerius laiku bei tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Prevencinio spaudo ženklas galimas elektroniniu ir fiziniu pavidalu.

Prevenciniu spaudu rekomenduojame ženklinti:                                   

  • PVM sąskaitas faktūras ir išankstines sąskaitas;
  • pirkimo – pardavimo, nuomos, paskolos, rangos, paslaugų teikimo, vežimo ir kitas sutartis;
  • priėmimo – perdavimo aktus;
  • pranešimus apie neapmokėtas sąskaitas, raginimus vykdyti įsipareigojimus, pretenzijas;
  • interesantams siunčiamą korespondenciją (siuntas ir siuntinius).

 Domina paslauga? Susisiekite su mumis jau dabar.

DOKUMENTŲ PERDAVIMAS IR ĮTEIKIMAS

Dokumentų perdavimas ir įteikimas – tai paslauga, kurios metu antstolis ar antstolio padėjėjas užsakovo nurodytam fiziniams arba juridiniams asmenims įteikia paslaugos užsakovo pageidaujamus įteikti dokumentus ir užpildo tai patvirtinančią pažymą.

Antstolių atliekamas procesinių dokumentų įteikimas daug veiksmingesnis už įteikimą siunčiant registruotu paštu, nes:

  • procedūrą atlieka profesionalus teisininkas, kuris turi daugiau galimybių surasti ir identifikuoti adresatą;
  • kai informacija apie asmens (skolininko) gyvenamąją vietą yra slepiama, antstolis gali įteikti dokumentus asmens darbovietėje arba antstolių kontoroje;
  • antstolio užfiksuotas asmens atsisakymas priimti įteikiamus dokumentus yra prilyginamas dokumento įteikimui, nes dokumentų turinys pagarsinamas adresatui ir apie tai nurodoma dokumentų įteikimo pažymoje;
  • adresatas dokumentus ir jų turinį vertina atsakingiau, kai juos įteikiantis teisininkas kvalifikuotai išaiškina teisines pasekmes, kurias gali sukelti dokumentų priėmimas ar atsisakymas juos priimti.

Domina paslauga? Susisiekite su mumis jau dabar.

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMAS

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus antstolio objektyviai matomų ir (ar) nustatomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis, o jų įrašai laikomi sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi.

Paslaugos užsakovui svarbu žinoti, kad konstatuodamas faktines aplinkybes, antstolis turi tiek pat teisių įeiti į fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas ir būti jose kaip ir asmuo, kurio prašymu konstatuojamos faktinės aplinkybės.

Kada jums gali prireikti šios antstolio paslaugos?

Norint užfiksuoti: patalpų būklę prieš nuomą ar po jos; užlietų patalpų ar apgadinto turto būklę; statybos darbų eigą ar apimtis; paimtų prekių naikinimo eigą; žemės sklypų ir miško kirtimų ribas bei apimtis; akcininkų ar kitų susirinkimų eigą bei jų dalyvių balsavimą; transporto priemonių eksploatavimo taisyklių galimus pažeidimus; galimai neteisėtus filmų, muzikos kūrinių ar kitų autorinių kūrinių panaudojimo ir atgaminimo atvejus; galimus neleistinos reklamos atvejus; susirašinėjimą elektroniniais laiškais; bendravimą ar informacijos paviešinimą socialiniuose tinkluose; trumpąsias žinutes (SMS); interneto tinklalapių turinį ir daugybę kitų aplinkybių, dėl kurių gali kilti teisinis ginčas.

Kodėl verta ginčytinas situacijas užfiksuoti faktinių aplinkybių protokole?

Antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią teisminiuose ginčuose.

Domina paslauga? Susisiekite su mumis jau dabar.

TEISINĖS KONSULTACIJOS (PATARIMAI TEISĖS KLAUSIMAIS)

Teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) – tai paslauga, kurią teikdami mes stengiamės maksimaliai įsigilinti į kliento problemą, suprasti jo lūkesčius ir pateikti geriausius sprendimus skolų prevencijos, priteisimo ir išieškojimo klausimais. Užsakovui pageidaujant kontoros darbuotojai ruošia arba padeda paruošti įvairius teisinius dokumentus, būtinus problemos sprendimui. Antstolis, būdamas profesionalus teisininkas ir kasdien dirbdamas skolų išieškojimo srityje, gali geriausiai patarti visais su skolų priteisimu bei išieškojimu susijusiais klausimais.

Teikiant teisinio konsultavimo paslaugą pagal LR Antstolių įstatymą negalime atstovauti teismuose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis, tačiau kliento pageidavimu parenkame arba rekomenduojame tinkamiausią advokatų kontorą.

Domina paslauga? Susisiekite su mumis jau dabar.